Wonen

Jullie huren of bezitten samen een huis. Nu jullie uit elkaar gaan, moet besloten worden wat met deze woning gaat gebeuren. In dit huis voel je je thuis, je hebt er veel herinneringen aan en in ieder geval een van jullie moet een andere woning zoeken. Behoorlijk ingrijpende veranderingen. Het is voor jullie beiden prettig als hierover snel duidelijkheid komt. Dat geeft rust in een toch al hectische en emotionele periode. Samen gaan we bekijken wat de beste oplossing is.

Gezamenlijke koopwoning

Jullie zijn beiden voor de helft eigenaar van de woning als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd. In dit geval is er sprake van een eigenwoningschuld voor beiden. Deze is individueel en niet overdraagbaar. Het huis zal bij verkoop een overwaarde of onderwaarde hebben. Bij een overwaarde deel je de winst met elkaar. Is er sprake van onderwaarde, dan wordt de schuld verdeeld. Zijn jullie op huwelijkse voorwaarden getrouwd? Dan kan de verdeling anders vastgelegd zijn. Er is vastgelegd welk bezit gemeenschappelijk is. Bij een scheiding kijken we dan ook naar de gezamenlijke investeringen die tijdens het samenzijn zijn gedaan. De overwaarde die daarover is ontstaan, moet ook verdeeld worden.
Maak vrijblijvend een afspraak

Uitkopen of verkopen bij scheiding?

Uitkopen

Wil een van jullie in het huis blijven wonen en is dit financieel haalbaar? Dan is de kans groot dat de andere partner uitgekocht moet worden. De vertrekkende partner heeft recht op de helft van de overwaarde van de woning. De hoogte hiervan is afhankelijk van de taxatiewaarde en de hypotheek. Is de taxatiewaarde hoger dan het hypotheekbedrag, dan is er overwaarde. De ex-partner die in het huis blijft wonen, moet de helft van de overwaarde uitbetalen aan de vertrekkende partij. Is de taxatiewaarde lager dan het hypotheekbedrag? Dan is er een onderwaarde en moet de vertrekkende partner de helft hiervan uitbetalen aan degene die in het huis blijft wonen. Er komt veel kijken bij het uitkopen van de ex-partner en het aangaan en afsluiten van een nieuwe hypotheek. Ook tijdens dit proces begeleid en adviseer ik jullie.

Verkopen

Als jullie ervoor kiezen het huis te verkopen, dan moet de hypotheek afgelost worden. Heeft het huis overwaarde bij verkoop? Dan krijgen jullie te maken met de bijleenregeling. Dit houdt in dat de vrijgekomen overwaarde (ook wel: eigenwoningreserve) tot drie jaar na de verkoop gebruikt moet worden voor de aankoop van een andere woning. Gebeurt dat niet? Dan ontvang je geen hypotheekrenteaftrek over dit bedrag. Bij verkoop kunnen jullie ook geconfronteerd worden met een onderwaarde. De woning brengt dan minder op dan de hypotheekschuld. In dat geval moet de restschuld onder beide ex-partners worden verdeeld. Ik breng jullie graag in contact met een makelaar die de woning kan taxeren en/of verkopen.

Woning onverdeeld laten

De voor-en nadelen van deze optie zullen tijdens de gesprekken nader worden toegelicht.

Huurwoning en scheiden

Zijn jullie getrouwd of geregistreerd partner? Dan ben je automatisch medehuurder. Wil een van jullie de woning blijven huren? Aan de verhuurder kan verzocht worden om je te accepteren als alleenhuurder. Staat het huurcontract op beider namen? Dan moeten jullie bij scheiding allebei de huur opzeggen. De voorwaarden voor het overzetten van het huurcontract kunnen opgevraagd worden bij de verhuurder.

Let op! Als een van beide partners vanwege huwelijksperikelen de huurwoning verlaat, moet diegene nog wel de helft van de huur blijven meebetalen. Het huwelijk zelf is immers nog niet ontbonden en de verplichting voor het doorbetalen van de huur blijft bestaan.

Voordelen van mediation

  • Jullie beslissen zelf wat er met de woning gebeurt en maken afspraken op basis van jullie eigen wensen. De rechter hoeft in dit geval geen beslissing op te leggen;
  • Met mijn hulp lukt het in de meeste gevallen toch om snel afspraken te maken, ook over wat er met de woning moet gebeuren;
  • Samen kijken we naar de obstakels, ik zoek naar oplossingen die er voor jullie zijn;
  • Zorgen voor rust en duidelijkheid. Er komt veel kijken bij een scheiding en de afhandeling. Ik zorg ervoor dat jullie zo snel mogelijk rust vinden en duidelijkheid krijgen over de woonsituatie.

Maak vrijblijvend een afspraak

“Ondanks het moeilijke proces van scheiden waarin we zitten, heeft Floris dit proces toch een stuk makkelijker gemaakt voor mij en de kinderen. De begeleiding is super.”