Scheidingsbemiddeling

Jullie hebben besloten om uit elkaar te gaan. Dit betekent dat er een hoop zaken geregeld moeten worden tijdens een emotionele periode. Bij Scheiden met Floris kan je terecht voor alle praktische hulp tijdens het scheidingsproces. Samen zoeken we naar de beste afspraken waar beide partijen een goed gevoel bij hebben. Daarnaast adviseer ik jullie ook over allerlei andere onderwerpen waar je mee te maken krijgt tijdens een scheiding, zoals het ouderschapsplan, financiën, verzekeringen, pensioen en wonen.

Scheidingsbemiddeling

De scheidingsbemiddeling begint altijd met een kostenloze persoonlijke kennismaking. We bespreken wat jullie belangrijk vinden en welke obstakels er zijn. Na het gesprek vertel ik graag op welke manier ik jullie kan ondersteunen. Het is belangrijk dat er tijdens het proces van echtscheidingsbemiddeling ook ruimte is voor het uiten van emoties. Als ervaren mediator luister ik naar jullie persoonlijke verhaal. Ook de lastige onderwerpen komen op tafel, waarbij ik jullie als neutrale partij adviseer over de mogelijkheden en oplossingen.

Maak vrijblijvend een afspraak

Alle onderwerpen gaan we verder bespreken tijdens 4 à 5 vervolggesprekken. Daarbij komen ook alle praktische zaken aan bod. We zorgen er samen voor dat er afspraken gemaakt worden die duidelijk zijn en toekomstbestendig. Zijn er kinderen betrokken bij de scheiding? Dan is het belangrijk dat het ouderschapsplan snel besproken wordt. Een scheiding heeft ook een grote psychologische impact op kinderen. Mediation helpt bij het maken van afspraken over de toekomst van de kinderen. Ik ondersteun jullie tijdens deze lastige gesprekken en bij het maken van keuzes. Zodra het convenant en ouderschapsplan zijn getekend, wordt het verzoekschrift bij de rechtbank ingediend. Op deze pagina lees je meer over alle stappen tijdens het proces.

Scheidingsbemiddeling bij een MfN Registermediatior betekent dat je zaken doet met een gekwalificeerde mediator die voldoet aan veel kwaliteitseisen. Lees hier meer over het MfN Register.

Ontbinding samenlevingsovereenkomst

Een samenlevingsovereenkomst kan zonder tussenkomst van een rechter worden ontbonden. In principe eindigt het contract op het moment dat deze per brief wordt opgezegd. Maar ook in dit geval moeten er veel dingen geregeld worden. Hiermee kan ik jullie verder helpen. Samen brengen we, net als bij scheidingsbemiddeling, in kaart welke onderwerpen aan bod komen en wat jullie wensen zijn. Daarna doorlopen we alle stappen zoals tijdens de scheidingsbemiddeling. Hebben jullie kinderen? Dan is het wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Overigens geldt deze verplichting voor alle ouders die uit elkaar gaan, met of zonder verbintenis.

Denken in mogelijkheden

In mijn aanpak denk ik niet in problemen, maar in mogelijkheden. Samen zoeken we naar een passende oplossing, want die is er altijd, maar ligt misschien niet voor de hand. Ik bied jullie een luisterend oor en help jullie ook naar elkaar te luisteren. Met mijn deskundige begeleiding komen we uiteindelijk tot heldere afspraken. Een toekomstgerichte basis waar jullie mee verder kunnen.

Maak vrijblijvend een afspraak

 

“Wij zijn op een professionele wijze geholpen bij de scheiding, waarbij alles ter sprake is gekomen en goed is uitgelegd. Voor beide partijen is gekeken om het beste eruit te halen en vanwege de expertise en onafhankelijkheid van een mediator is dit bij ons goed gelukt. Nu kunnen we allebei verder om onze eigen toekomst op te bouwen.”