Scheiden in de regio Amsterdam (Metropoolregio)

Scheiden in de Regio Amsterdam (link: https://nl.wikipedia.org/wiki/Metropoolregio_Amsterdam

Amsterdam

Amsterdam

Wanneer het in je huwelijk of het samenwonen niet meer loopt zoals je gehoopt had, kom je soms tot de conclusie dat er nog maar één optie is. Dat jij en je partner het beste uit elkaar kunnen gaan. Hoe pijnlijk deze beslissing ook is, soms is er geen andere weg. Een scheiding in de Regio Amsterdam is altijd ingrijpend, voor jou en je gezin, maar ook voor de omgeving. En echt met elkaar praten, wordt lastiger en lastiger. Dat zit niet alleen in de letterlijke afstand maar ook in de emotionele afstand die er na een scheiding ontstaat. Er ontstaat een nieuwe situatie waar iedereen aan moet wennen. Om deze situatie zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat je goede afspraken maakt en op papier zet. Afspraken met betrekking tot de kinderen, alimentatie, en de woonoplossingen voor beiden en ga zo maar door. Scheiden met Floris kan je hierbij helpen. Samen wordt er gekeken naar de wensen van en mogelijkheden voor jijzelf en je partner.

Scheiden in de Regio Amsterdam: de eerste stappen

Vaak zien mensen die besloten hebben om uit elkaar te gaan een grote berg voor zich en ook geen enkel idee hebben hoe ze daarover heen gaan komen. De spanningen zijn groot. Mensen kunnen kwaad of verdrietig zijn, omdat ze eigenlijk niet willen scheiden, maar ja ‘zij’ of ‘hij’ wil dit nu eenmaal…’. Natuurlijk is er onzekerheid over de toekomst: hoe gaat het verder met de kinderen? Wie blijft er in het huis wonen? Kan ik het straks allemaal alleen af? Hele begrijpelijke vragen. Een scheiding is een moeizaam en soms ook een pijnlijk proces. Hoe goed je er ook van te voren over nagedacht hebt. Nadat je de knoop hebt doorgehakt en je kinderen en naasten op de hoogte gebracht zijn van de scheiding, begint de officiële scheidingsprocedure met het aanvragen van het verzoek tot scheiden en het maken van afspraken. Belangen verschillen, jullie ontwikkelen je beiden (en dat is meestal niet in dezelfde richting) en soms speelt het ego ook een rol in deze afstand. En vaak realiseren jullie je niet dat het gezamenlijk belang, de kinderen, hier last van hebben. Wanneer jullie beiden bereid zijn om hier samen uit te komen, kun je hiervoor een mediator inschakelen.

Scheiden in de Regio Amsterdam: het opstellen van een ouderschapsplan (link: https://scheidenmetfloris.nl/ouderschapsplan/)

Een mediator helpt je met het vastleggen van de afspraken die gemaakt worden. Deze afspraken kunnen betrekking hebben op de opvoeding van de kinderen. Een mediator is altijd neutraal. Voor de mediator staat het belang van de kinderen echter altijd op de eerste plaats. Wanneer jullie kinderen oud genoeg zijn om mee te denken, zullen ook zij hun wensen bij de mediator bekend mogen maken. De mediator probeert een goede afstemming te vinden in de wensen van de kinderen en de wensen van jou en je partner. Wanneer je samen goed hebt nagedacht over de gevolgen van de scheiding voor de kinderen en hier juiste afspraken over gemaakt hebt, zullen deze worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Dit document moeten jij en je partner ondertekenen.

Scheiden in de Regio Amsterdam: opstellen van een scheidingsconvenant (link: https://scheidenmetfloris.nl/financiele-afwikkeling/)

Vervolgens moet nagedacht worden over de verdeling van de financiële en materiële bezittingen. Hierbij moet gedacht worden aan het huis, alle bezittingen en alle financiële zaken. De vraag wat te doen met de gemeenschappelijke woning, levert stellen ten tijde van de scheiding kopzorgen. Kan één van ons twee er blijven wonen? Kunnen we beiden, nu we kiezen voor co-ouderschap, bij elkaar in de buurt een woning vinden? Kan ik straks wel huur of hypotheek betalen? Hierover moeten duidelijke afspraken gemaakt worden. Zowel jij als je partner mogen ook hier de wensen over uitspreken. Jullie mediator zal samen met jullie beiden proberen om deze wensen zoveel mogelijk te volgen. Dat zal wel betekenen dat jij of je partner soms water bij de wijn moeten doen. Dat hoort er nu eenmaal bij als je van elkaar wilt scheiden. De uiteindelijk gemaakte afspraken zullen worden vastgelegd in een scheidingsconvenant of vaststellingsovereenkomst dat ook door jullie beiden voor instemming ondertekend moet worden.

Scheiden in de Regio Amsterdam: afronden van de scheiding 

Scheiden

Convenant

Het verzoek tot scheiden, het ouderschapsplan en het scheidingsconvenant zullen vervolgens als jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben door een advocaat aangeboden moeten worden aan een rechter. Deze advocaat zal Scheiden met Floris voor jou inschakelen. De rechter zal na ontvangst en goedkeuring van deze documenten jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap ontbinden. Je ontvangt hiervan schriftelijk bericht. Met deze verklaring zal de scheiding vervolgens ingeschreven worden in de basisadministratie van de gemeente waar het huwelijk is voltrokken of waar het geregistreerd partnerschap is ingeschreven. Je bent dan officieel gescheiden. Mediation bij scheiding in de Regio Amsterdam is dankzij Scheiden met Floris in bijna alle gevallen succesvol.

Scheiden in de Regio Amsterdam: na de scheiding

De kunst van het communiceren is misschien nog wel belangrijker na de scheiding. Dit vraagt van beiden de intentie om ook na de scheiding goed te luisteren naar elkaar, omwille van jullie kinderen. Leer kinderen de les van compromissen sluiten en bewust keuzes maken die invloed hebben op de omgeving! Ruzie maken, dat zien ze in omgeving helaas al vaak genoeg. Leer ze verbindingen aan te gaan maar ook zich hieraan te committeren.

Voor nog meer informatie kun je ook gratis mijn e-book: “Ongedwongen Onthuwelijken”downloaden via de volgende link: https://kijk-op.nl/onthuwelijken/