Scheiden in de gemeente Waterland

Scheiden in de gemeente Waterland

Het is één van de verdrietigste en moeilijkste beslissingen die mensen in hun leven moeten maken, de keuze om uit elkaar te gaan en om te gaan scheiden. De keuze van een scheiding in de gemeente Waterland komt vaak ook niet plotseling, hier is vaak al een hele intense en moeilijke periode aan vooraf gegaan. Wanneer je uiteindelijk de keuze gemaakt hebt om te gaan scheiden, zal een moeilijke en onduidelijke periode volgen. Wie in een scheidingssituatie zit, wil in eerste instantie nog niet teveel nadenken over de toekomst. Elke dag brengt zijn eigen hectiek en sores om het verlies van de relatie en het verdriet van de kinderen. De toekomst lijkt meer een bedreiging. Het is te groot om te overzien, niet vast te stellen hoe ver weg en niet te sturen.

Scheiden in de gemeente Waterland: de omgeving op de hoogte stellen van uw scheiding

Wanneer je partner en jij uiteindelijk tot de conclusie gekomen zijn dat een scheiding voor jullie de beste oplossing is, zal ook de omgeving hiervan op de hoogte gebracht moeten worden. Het is van groot belang dat jullie dit samen doen. Deze boodschap is voor jullie kinderen zeer ingrijpend en ze moeten daarom door jullie beiden opgevangen kunnen worden. Waarschijnlijk zullen ze ook met vragen zitten die jullie het beste samen kunnen beantwoorden. Leg op een duidelijke manier uit waarom jullie besloten hebben om uit elkaar te gaan. Voorkom echter wel dat jullie elkaar verwijten gaat maken. Nadat de kinderen op de hoogte gesteld zijn van de scheiding zijn verdere familieleden, vrienden en kennissen uit jullie omgeving aan de beurt. Het is voor de omgeving vaak moeilijk te accepteren, wanneer bekenden uit elkaar gaan. Vaak voelen ze zich daardoor gedwongen om te kiezen tussen jou en je partner. Probeer zover dat mogelijk is om ook de omgeving samen op de hoogte te brengen van het besluit om te gaan scheiden. Zo zien ze duidelijk dat dit een besluit is die jullie samen genomen hebben en zullen ze zich minder snel gedwongen voelen om een keuze te moeten maken tussen jou of je partner.

Scheiden in de gemeente Waterland: het in gang zetten van de scheidingsprocedure 

gemeente Waterland

Broekermeerdijk-Waterland

Nadat iedereen op de hoogte gebracht is van de scheiding, kunnen jullie de scheidingsprocedure in gang gaan zetten. Dit doet je voor de beëindiging van een huwelijk of de ontbinding van een geregistreerd partnerschap door een verzoek tot echtscheiding te sturen naar de rechter. Wanneer je samen achter de scheiding staat, zal je dit verzoek samen met je partner versturen. Wil jij of je partner niet scheiden, dan zal er een eenzijdig verzoekschrift tot echtscheiding ingediend worden. De echtscheiding moet dan verder in een rechtszaak uitgesproken worden. Omdat één van de partners niet met de scheiding instemt, kan dit een langlopende kwestie worden, die vaak langer dan een jaar gaat duren. Ook zal dit de onderlinge sfeer niet positief beïnvloeden. Ook zullen de kosten behoorlijk oplopen.

Scheiden in de gemeente Waterland: inschakelen van mediation bij scheiding

Wanneer de scheidingsprocedure in gang is gezet, is het van belang dat je samen met je partner afspraken op papier gaat zetten voor de toekomst. Deze afspraken zijn gericht op de opvoeding van de kinderen en afspraken over de verdeling van de financiële en materiële bezittingen. Floris Heuyerjans van Scheiden met Floris is een gecertificeerde mediator die jullie hierbij goed en adequaat kan begeleiden. Samen met jou en je partner zal de mediator de belangen van de kinderen op papier zetten. De belangen en de prioriteit van de kinderen staat voorop. Jullie gaan beiden er goed over nadenken wie welk deel van de opvoeding op zich zal nemen en hoe dit zal worden vormgegeven. De afspraken die hieruit voortvloeien, zullen worden opgenomen in een zogenoemd ouderschapsplan https://scheidenmetfloris.nl/ouderschapsplan/. Vervolgens zullen er goede en duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over de financiële en materiële kant van de scheiding. Na de scheiding komt bovendien de tijd waarin je afscheid neemt van elkaar, maar ook van je leven in (relatieve) luxe. Het is – financieel – een stuk zwaarder om alleen verantwoordelijk te zijn voor de hypotheek of de huur, gas water en elektra, de boodschappen en alle verzekeringen. De afspraken die hierover gemaakt worden, worden opgenomen in een scheidingsconvenant. Wanneer jij en je partner het met beide documenten eens zijn, moeten deze ondertekend worden.

Echtscheiding in de gemeente Waterland: de scheiding regelen

Nadat alle afspraken duidelijk gemaakt zijn, zal een advocaat de documenten voor de rechter brengen. Scheiden met Floris zal dit allemaal netjes voor jullie regelen en verzorgen. De rechter zal vervolgens het huwelijk ontbinden. Je krijgt hierover beiden van de rechter een beschikking thuisgestuurd, dit is een schriftelijke bevestiging dat het huwelijk ontbonden is. Deze beschikking zal vervolgens ingeschreven worden in de basisadministratie van de gemeente en dan is de echtscheiding voltrokken. Het totale proces van de scheiding in de gemeente Waterland zal, wanneer er geen verdere moeilijkheden of complicaties zijn, ongeveer 3 maanden in beslag nemen. Veel mensen kiezen voor Scheiden met Floris, bij behoefte aan een ervaren, betrouwbare en eerlijke mediator uit de regio. Voor contact gebruik de volgende link: https://scheidenmetfloris.nl/contact/.

Voor nog meer informatie kun je ook gratis mijn e-book: “Ongedwongen Onthuwelijken”downloaden via de volgende link: https://kijk-op.nl/onthuwelijken/