Scheiden 2020 – historie tot en met heden

Scheiden 2020 – Floris Heuyerjans is inmiddels al 10 jaren actief als scheidingsbemiddelaar / mediator

In de afgelopen jaren is er het vakgebied veel gebeurd en gewijzigd. Hierbij een opsomming van een aantal belangrijke wettelijke wijzigingen.

Scheiden 2020 – het jaar 2009 – Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldig scheiden

In 2009 trad de wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldig scheiden in werking https://wetten.overheid.nl/BWBR0024844/2009-03-01. Het ouderschapsplan werd daarmee verplicht. Het ouderschapsplan laat zich het best vergelijken met een contract waarin de zorgtaken tussen ouders worden verdeeld. Goed doorpraten over ouderschap is vaak niet eenvoudig tijdens een scheiding. Je moet in overleg met je ex-partner waarmee het vaak lastig communiceren is. Maar het loont de moeite. Het dwingt je tot nadenken over de nieuwe invulling van je rol als ouder. Dat geeft jou, je ex én je kind al een beeld van hoe het straks zal gaan worden. Scheiden met Floris adviseert ouders een zo gedetailleerd mogelijk ouderschapsplan te maken. Leg van beide ouders de zorgtaken duidelijk vast. Daarop kan je elkaar aanspreken en vergroot je de kans dat afspraken nagekomen worden. Hoe concreter, hoe beter. Dat kan in sommige gevallen behoorlijk ver gaan, blijkt in mijn praktijk: “Stellen leggen zelfs vast op welke leeftijd kinderen piercings of tatoeages mogen”.

Voordelen

Verder is het een voordeel als ouders al (goed) kunnen overleggen tijdens de scheiding. Dikwijls is het een voorbode dat ex-partners ook ná de scheiding blijven overleggen over de kinderen. Overeenstemming tussen de ouders is mooi, het belangrijkste is natuurlijk het welzijn van het kind.  Ook de mogelijkheid voor kinderen van 12 jaar en ouder, om mee te beslissen over wat er in het ouderschapsplan komt te staan.Overleg man en vrouw

In de praktijk van Scheiden met Floris komt het niet voor dat één van de ouders het kind weghoudt van de ander. Maar hij weet ook van collega’s dat het buitenspel zetten van vaders minder vaak voorkomt omdat het verplichte ouderschapsplan aan vaders een juridische grond biedt, om hun kinderen op te eisen. De kinderen inzetten als pion om je alimentatie te krijgen, is niet de manier. Want kinderen willen hun beide ouders. En dat zouden alle ouders toe moeten laten.

Scheiden 2020 – het jaar 2015 – Wet hervorming kinderregelingen

In 2015 vervallen de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel (forfait) bij het betalen van kinderalimentatie (LOK). Het kindgebonden budget wordt verhoogd en de zogeheten ‘alleenstaande ouderkop’ wordt ingevoerd. Bij de uitvoering van deze wet tot verschillen van inzicht geresulteerd omtrent de berekenwijze van de nieuwe kinderalimentatie. In het najaar van 2015 heeft uiteindelijk De Hoge Raad uitspraak gedaan op welke manier de berekenwijze van de kinderalimentatie moet worden toegepast.

Scheiden 2020 – het jaar 2018 – Wet beperkte gemeenschap van goederen

In 2018 trouwt u in beperkte gemeenschap van goederen. Al uw persoonlijke bezittingen en schulden die u vóór het trouwen heeft, blijven van u alleen. Bezittingen en schulden die u na het trouwen krijgt, zijn van u samen. Schenkingen of erfenissen die u ontvangt vóór en tijdens uw huwelijk, zijn van u persoonlijk. Tenzij de schenker anders heeft bepaald of in het testament iets anders is aangegeven. Als u uit elkaar gaat, krijgen u en uw partner elk de helft van de gemeenschappelijke bezittingen en schulden.

Ook met de nieuwe wet is het nog steeds van belang dat u nadenkt over huwelijkse voorwaarden. Bijvoorbeeld als u een eigen onderneming heeft. Zo kunt u namelijk zakelijk en privé gescheiden houden. Deze wet geldt ook als u en uw partner een geregistreerd partnerschap aangaan. 

Het jaar 2020 – Wet herziening partneralimentatie

Voor meer informatie lees mijn Blog van 9 januari 2020. https://scheidenmetfloris.nl/blog/wet-herziening-partneralimentatie/

Scheiden met Floris helpt jullie graag stapsgewijs met alle zaken die je moet regelen rondom de scheiding. Het maakt jullie scheiding en de gevolgen overzichtelijk. Samen op zoek gaan naar de beste oplossing voor beiden. Dat geeft rust en vertrouwen in de toekomst. Inmiddels begeleid ik stellen al 10 jaren om samen een brug te bouwen naar een nieuwe toekomst.

Willen jullie samen op een eerlijke en begripvolle wijze uit elkaar gaan?

Neem dan gerust contact op voor een vrijblijvend advies- en kennismakingsgesprek. https://scheidenmetfloris.nl/contact/