Ouderschapsplan

Voor kinderen is een scheiding ook een heftige gebeurtenis. Er verandert veel voor hen tijdens deze periode. Daarom is het belangrijk (en zelfs verplicht) om afspraken duidelijk vast te leggen in een ouderschapsplan. Bedenk alvast op welke manier jullie de kinderen bij het opstellen van het plan kunnen betrekken.

Soms blijkt het voor kinderen fijn te zijn om met een buitenstaander te praten over de scheiding. In dat geval kan ik jullie in contact brengen met een betrouwbare kindertherapeut.

Maak vrijblijvend een afspraak

Wat moet er in een ouderschapsplan staan?

Jullie mogen zelf beslissen over welke onderwerpen er afspraken worden vastgelegd. Volgens de wet moeten er wel een aantal zaken verplicht in naar voren komen:

 • Op welke manier gaan jullie in de toekomst de kinderen opvoeden, voor ze zorgen en hoe wordt de omgang geregeld?
 • Hoe is de verdeling van de kosten voor de verzorging en opvoeding van minderjarige kinderen (alimentatie)?
 • Hoe blijven jullie elkaar informeren over belangrijke onderwerpen, zoals schoolkeuze?

 

Om onduidelijkheden te voorkomen, is het verstandig om ook over andere onderwerpen afspraken te maken. Denk hierbij aan:

 • De thuissituatie: dagelijkse zorg, eten en drinken, huisregels, opvang en halen en brengen;
 • Bereikbaarheid: op welke manier communiceren jullie met elkaar over de kinderen en hoe bereiken jullie elkaar in noodgevallen?;
 • Vrije tijd: waar gaan de kinderen sporten en welke andere buitenschoolse activiteiten ondernemen ze?;
 • Financiën: dagelijkse kosten, alimentatie, sporten, kleding, zakgeld, ziektekosten en onvoorziene kosten;
 • Feestdagen: bij wie zijn de kinderen tijdens feestdagen en verjaardagen?;
 • Testament: moet het eventuele testament aangepast worden?;
 • Afspraken: wat spreken jullie af over toekomstige veranderingen?;
 • Evaluatiemomenten: plan alvast evaluatiemomenten in.

Wat is co-ouderschap?

Co-ouderschap betekent dat beide ouders na de scheiding samen voor de kinderen blijven zorgen. Hierbij worden de kosten, zorg en opvoedingstaken gelijk verdeeld. De kinderen wonen beurtelings bij een van de ouders. Op welke manier dit geregeld wordt, staat niet vast. Maak hier samen afspraken over die haalbaar zijn voor beide ouders en duidelijk zijn voor de kinderen. Zo kan het wenselijk zijn om de weken om en om te verdelen, maar ook een verdeling van vaste dagen in de week komt regelmatig voor. Om co-ouderschap mogelijk te maken, is het belangrijk dat jullie op goede voet staan met elkaar. Omdat de zorg en kosten gelijk verdeeld worden, hoeft er bij co-ouderschap geen alimentatie te worden betaald. Het is wel verstandig om afspraken te maken over de overige kosten, zoals die voor sport, kleding en bijvoorbeeld cadeaus.

Bij co-ouderschap is er geen alimentatieverplichting van de ene naar de andere ouder. Wel zal er ter ondersteuning op basis van de tremanormen (NIBUD) ook altijd een draagkrachtberekening gemaakt worden. Hierbij worden eventuele verschillen in draagkracht vastgesteld zodat een eerlijke en evenwichtige bijdrage aan de kinderkosten in gezamenlijk overleg vastgesteld kan worden.

Het grootste voordeel van co-ouderschap is dat beide ouders in gelijke mate betrokken zijn bij het dagelijks leven van hun kinderen. Zij hoeven bovendien geen keuze te maken tussen hun ouders, waardoor ze niet in een loyaliteitsconflict terecht komen.

Kinderalimentatie

Als jullie niet kiezen voor co-ouderschap, dan dient er door één van de ex-partners kinderalimentatie te worden betaald. Uitgangspunt hierbij is dat de kinderen er na de scheiding niet op achteruit gaan. Ook wordt door de rechter bekeken wat de behoefte is en de draagkracht van de betalende ex-partner. Ik help jullie bij het maken van een berekening om de hoogte van dit bedrag vast te stellen.

Vanaf 18 jaar wordt alimentatie niet meer aan de ex-partner, maar aan het kind zelf betaald. Zij zijn dan zelf financieel verantwoordelijk. Ouders zijn niet meer aansprakelijk voor de kosten die hun kind maakt. Dit betekent ook dat kinderen vanaf 18 jaar zelf hun financiën moeten regelen. Ouders blijven onderhoudsplichtig tot hun kind 21 jaar is. Zij zullen ervoor moeten zorgen dat hun kind genoeg geld heeft voor voeding, onderdak, kleding, studie en medische hulp. Tot die leeftijd moet de alimentatie dus worden doorbetaald.

Maak vrijblijvend een afspraak

 

“In deze moeilijke tijd heeft Floris ervoor gezorgd dat ik en mijn (ex) vrouw zonder al teveel problemen de juiste afspraken hebben gemaakt. Zowel op financieel gebied als alles wat met onze dochter te maken heeft. Hij is eerlijk en denkt aan beide partijen. Zeker aan te bevelen!”